Logo Schooltool
 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • Hoewel Schooltool.nl grote zorg en aandacht besteedt aan de inhoud, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • Schooltool.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek gebruikersdoel of anderszins.
 • Schooltool.nl is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • Schooltool.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging van de webpagina.
 • Schooltool.nl is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de webpagina verzendt.
 • De gebruiker zal Schooltool.nl beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, diens inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan contact met ons opgenomen worden via .

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin Schooltool.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • Schooltool.nl: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, software en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel;

Deze website is geldig XHTML 1.0 Strict en geldig CSS.

Geldig HTML 4.01 Strict
Geldig CSS